Gréckokatolícka cirkev
farnosť Levoča

Pokorný, aj keď sa mu dostane zahanbenia, uchová si pokoj, lebo sa spolieha na Boha a nie na svet.
Tomáš Kempenský


hwww.lifenews.sk

Vyveska

www.kumran.sk

www.magnificat.sk

www.forumzivota.sk

spz.pavolmaria.org

www.cbreurope.sk

www.instituteofleoxiii.org

Biblia

Slovo Biblia znamená "knihy" alebo "spisy". Biblia ako kniha sa tak označuje preto, lebo je súborom rozličných kníh z rôzneho historického obdobia. V užšom zmysle slova však Biblia nie je len obyčajná kniha či jedna z mnohých. Z kresťanského hľadiska je Biblia Božie zjavenie. Kedykoľvek otvárame Bibliu, vstupujeme do komunikácie s Bohom. Z jej stránok sa nám vo svojom nekonečnom záujme o človeka prihovára Boh, ktorý sa od nepamäti zjavoval najrozličnejšími spôsobmi, až sa napokon zjavil skrze svojho Syna, Pána Ježiša Krista. Čítať Bibliu potom znamená nielen vstupovať do dávno zapísaných udalostí, ale si aj uvedomovať, že Boh svojím Slovom koná uprostred nás. Dáva sa nám poznať tak, že sa nám prihovára, ako sa od vekov prihováral mnohým svedkom. Sila a autorita Jeho Slova mala a má moc meniť ľudské životy; už teraz tvoriť nové, s prisľúbením slávnej budúcnosti. Biblia nie je román, ktorý sa dá prečítať od začiatku do konca a potom odložiť. Obsah biblického zjavenia je posolstvom, ktoré sa otvára každému, kto je s ním konfrontovaný, a očakáva otvorené srdcia. Na miestach, kde stáli prví svedkovia týchto zjavení, máme vidieť samých seba a stotožniť sa s hlasom živého Boha tak, aby sme sa aj my stali podobnými svedkami. Alebo, ako hovorí apoštol Pavol, aby sme sa stali Kristovým listom, ktorý nie je napísaný atramentom, ale Duchom živého Boha, nie na kamenných doskách, ale na doskách ľudských sŕdc (2Kor 3,3). Keď otvárame Bibliu, nie sme len jej čitateľmi, ale aj adresátmi. Moc jej posolstva obohacuje a napĺňa duchovný rozmer života, naznačuje mu cestu i smer a pôsobí, aby sa veľké a slávne pomníky Božích zjavení nestrácali v minulosti, ale aby mali svoju kontinuitu v každom historickom období ako znamenie o veľkosti moci Božej lásky a milosrdenstva. "Aby raz každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca: Ježiš Kristus je Pán (Flp 2,11).


Štyridsať príbehov z púšte

Autor: Bruno Ferrero. Knižka obsahuje krátke príbehy končiace malou myšlienkou.Príbehy sú ako tabletky duchovnej múdrosti. Stačí jedna na deň. Po prečítaní príbehu nemôžeš zostať tým, kým si bol.Dnes je Nedeľa 27.novembra 2022.
Dnes oslavuje meniny Milan
Zajtra oslavuje meniny Henrieta

Najbližšia liturgia Levoča:
Nedeľa 27.11 o 10:00 hod

Najbližšia liturgia Sp.Podhradie:
Nedeľa 27.11 o 8:00 hod

Najbližšia aktivita:

Najbližšia akcia:

Partnerske stránky: www.fartore.sk, Farnosť Malcov